Zasady zwrotu towaru

Klient musi poinformować administrację o chęci zwrotu nieuszkodzonego lub nieotwartego towaru w ciągu 14 dni od otrzymania towaru, kontaktując się z info@oneon.pl.

Kwota zakupu zostanie zwrócona na konto bankowe wskazane przez klienta w ciągu 10 dni roboczych od rozpoczęcia żądania zwrotu pieniędzy.

Przy zwrocie towaru, muszą być spełnione następujące warunki: Zwracany produkt musi znajdować się w nieotwartym, schludnym i uporządkowanym opakowaniu. Towary nie mogą być uszkodzone lub w inny sposób naruszone przez kupującego. Produkty muszą być nieużywane i w dobrym stanie (etykiety nienaruszone, folie ochronne nienaruszone itp.). Zwracane towary muszą być w takim samym stanie, w jakim kupujący je otrzymał.

Sprzedający ma prawo nie przyjąć zwrotu Kupującego, jeśli Kupujący nie zastosuje się do wcześniej ustalonej procedury zwrotu.

W przypadku zwrotu towaru niewłaściwego i/lub złej jakości, Sprzedawca zobowiązuje się odebrać taki towar i zastąpić go podobnym, odpowiednim towarem. W przypadku, gdy Sprzedawca nie posiada odpowiednich towarów do wymiany, Klient otrzyma zwrot zapłaconej kwoty na wskazane konto bankowe.


W przypadku zwrotu nieuszkodzonych przedmiotów koszty transportu ponosi sprzedawca.